BHV

Hotel Deventer de Vischpoorte

=============

Beste gasten,

we zijn blij dat we het BHV certificaat behaald hebben. Veel geoefend met AED, reanimatie, brandblussers en natuurlijk met een Lotus.

Het is altijd goed om dit jaarlijks te doen. We hebben de kennis niet vaak nodig maar als je het nodig hebt, moet je er staan. En zo’n cursus zorgt ervoor dat je alles weer paraat hebt. Dank aan Axicare.

Met hartelijke groeten,

Peter

Hotel de Vischpoorte

Hostel Deventer

Appartementenhotel Deventer 

 

Hotel Deventer
BHV certificaat

Vanuit de Arbowet is ieder bedrijf verplicht maatregelen te treffen op het gebied van bedrijfshulpverlening. En niet voor niets: het is een veilig idee als op dat gebied alles goed geregeld is.

Als u erop kunt vertrouwen dat er in uw organisatie adequaat gereageerd wordt op een plotselinge noodsituatie. Dat er mensen zijn die weten hoe te handelen bij brand of een andere calamiteit en, niet gehinderd door gebrek aan kennis, durven op te treden bij letsel of hartfalen.

De BHV-Opleiding  bestaat uit :

  • Levensreddend Handelen
  • Kleine Blusmiddelen
  • Ontruimen en Communiceren

Elk bedrijf is volgens de wet verplicht om BHV’ers in dienst te hebben. Dit zijn personen die actief zijn in het geval van een calamiteit binnen uw bedrijf. Het kan gaan om een brand of een ongeval.

De BHV’ers zorgen ervoor dat een ruimte wordt ontruimd en dat deskundige hulp wordt ingeschakeld.  Vaak wordt gedacht dat dit alleen voor de grote bedrijven geldt, maar zeker ook de kleinere bedrijven dienen BHV’ers in dienst te hebben.